Sociální partneři

CK Čedok, www.cedok.cz

Helas Ladies Club, https://helas-ladies-club.cz/

Calamarus – grafická firma, www.calamarus.cz

Nakladateství Grada, www.grada.cz

Fincentrum,  www.fincentrum.com

OVB, www.ovb.cz

Sportovní klub USK Praha, www.uskpraha.cz

Judo Heroes Camp, judoheroes.cz/judo-camp/

Spolupracující vysoká škola  Palestra  www.palestra.cz/

Spolupracující Vyšší odborná škola cestovního ruchu www.voscr.cz

Spolupracující vysoká škola www.ambis.cz

Spolupracující vysoká škola  www.vso.cz

Karierové poradenství www.confused.cz

CK Čedok, www.cedok.cz

Helas Ladies Club, https://helas-ladies-club.cz/

Calamarus – grafická firma, www.calamarus.cz

Nakladateství Grada, www.grada.cz

Fincentrum, www.fincentrum.com

OVB, www.ovb.cz

Sportovní klub USK Praha, www.uskpraha.cz

Judo Heroes Camp,https://judoheroes.cz/judo-camp/

Spolupracující vysoká školaPalestra www.palestra.cz/