Školné

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol Rodné číslo žáka

ŠKOLNÉ JE SPLATNÉ VŽDY VE DVOU POLOLETNÍCH SPLÁTKÁCH


Zprostředkujeme Vám 
studentský úvěr 
u Komerční banky

komer-b


ŠKOLNÉ PRO NASTUPUJÍCÍ PRVNÍ ROČNÍK
DENNÍ STUDIUM 4-LETÉ 22 000,-Kč
DENNÍ STUDIUM 2-LETÉ 18 000,-KČ
- -
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-LETÉ 17 000,-KČ
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 5-LETÉ 17 000,-KČ