O škole

Škola již od roku 1992 vychovává studenty se zaměřením na ekonomickou oblast s orientací na podnikání, později doplněno o informační technologii a cestovní ruch a grafický design v denním, denním nástavbovém a dálkovém studiu (pro pracující).

V listopadu r. 2011 byla škola hodnocena odbornou porotou v soutěži "Ocenění podnikatelky roku" a umístila se z 9894 hodnocených středních firem mezi 34 finalisty. Sesterská kladenská škola dokonce na místě třetím. Toto ocenění je samozřejmě nádhernou odměnou za práci a energii, kterou Ing. Skallová školám věnuje, a ukazuje také, jak významnou pozici naše školy zaujímají. Kvalita práce se potvrdila i v dalším období. V říjnovém hodnocení sedmého ročníku stejné soutěže se opět umístila mezi finalistkami.

Absolventi naší školy mohou dále pokračovat ve vzdělávání na některé z vyšších odborných škol dle studijního oboru, případně na školách vysokých.

V sekci naleznete základní informace o naší škole, tedy:

 

Základní myšlenkou při vzniku školy byla potřeba přizpůsobit výuku co nejvíce praxi

Toho se snažíme dosáhnout uplatňováním zvolených principů, které od nás přebraly i některé další nově vznikající konkurenční školy. Naši studenti se pravidelně zapojují do mezinárodních projektů, účastní se soutěží, školy vzájemně úzce spolupracují a dodržují stejnou koncepci.

Principy školy:

STUDENTŮM MUSÍ BÝT VŽDY JASNÝ VÝZNAM UČIVA PRO BUDOUCÍ POVOLÁNÍ. KAŽDÁ VYUČOVACÍ HODINA JE PROTO ÚČELNĚ VEDENA. OTÁZKA "PROČ" MUSÍ BÝT VŽDY ZODPOVĚZENA.
STUDENTŮM BY SE MĚLO V NAŠÍ ŠKOLE LÍBIT. POKUD DO ŠKOLY CHODÍ NERADI, NEPODÁVAJÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VÝKON.
AUTORITA PEDAGOGA V NAŠÍ ŠKOLE NENÍ ZALOŽENA NA ZÁKLADĚ SÍLY, ALE NA BÁZI JEHO ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ.
STUDENT JE DIALOGU PARTNEREM.
VÝUKA JE ZALOŽENA NA ŘEŠENÍ REÁLNÝCH PROBLÉMŮ. KAŽDÝ REÁLNÝ PROBLÉM NENÍ PROBLÉMEM POUZE DANÉHO TÉMATU V JEDNOTLIVÉM PŘEDMĚTU, ALE ZAHRNUJE ZNALOSTI Z VÍCE PŘEDMĚTŮ, NA JEHO ŘEŠENÍ JE PROTO TŘEBA UŽÍT AKTIVNÍ ZNALOSTI A VLASTNÍ ROZUM. PRO ZVÝŠENÍ PRAKTICKÝCH ZNALOSTI STUDENTŮ I ROZVOJ JEJICH KREATIVITY SE PROTO OSVĚDČILA SIMULACE REÁLNÝCH PROBLÉMŮ VE ŠKOLNÍCH PODMÍNKÁCH.
NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ PŘÍPRAVY STUDENTŮ NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ JE I VÝCHOVA K SERIÓZNÍMU VYSTUPOVÁNÍ A JEDNÁNÍ NA URČITÉ SPOLEČENSKÉ ÚROVNI. TO VYŽADUJE SOUSTAVNOU POZORNOST VŠECH PEDAGOGŮ.
BĚHEM STUDIA JE V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH ZDŮRAZNĚNO UČIVO, KTERÉ PŘIPRAVUJE PRO PRAKTICKOU PROFESNÍ DRÁHU. ODBORNÉ PODMĚTY JAKO EKONOMIE, ÚČETNICTVÍ, PRÁVO VYUČUJÍ ODBORNÍCI SE ZKUŠENOSTMI Z PRAXE

Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. " V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej.

Proč?

Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje

Ing. Hana Skallová, zřizovatelka a generální ředitelka škol

Škola je umístěna uprostřed ďáblického sídliště v parkové úpravě. Všechny učebny mají okna obrácena na jižní stranu. Budova je čtyřpodlažní. V přízemí jsou třídy naší základní školy, V rozšířeném vestibulu je recepce s možností studeného občerstvení, šatny a šatní skříňky.
 

Pokud nás chcete hledat na mapě nebo případně použít navigaci jsou souřadnice naší školy následující:

 

GPS
jednotky Latitude Longitude  
Dec.
degrees
(WGS84)
50.090406 14.450052 Gogle maps

Škola vznikla v roce 1992 jako detašované pracovišti kladenské školy. V roce 1993 začalo učit denní a nástavbové studium. Samostatná pražská škola vznikla zápisem do síti škol MŠMT ČR v roce 1996. V roce 1997 získala i samostatnou právní subjektivitu.

V současnosti je k dispozici šest počítačových učeben s kapacitou 20 až 25 studentů.

Samozřejmostí je možnost výuky podporovaná dataprojektory, případně interaktivními prostředky.

Učebny výpočetní techniky jsou vybaveny značkovými počítači (převážně Dell)


 hp aio